Kız isimleri ve Anlamları

Yade: Hatıra, anı.
Yadenur: Kutsal ışık.
Yagmur: Gökten damlalar halinde düşen su
Yağmurca: Bir tür geyik
Yakut: Bir değerli taş
Yalaza: Yalım, alev, alaz
Yaldız: Parlayan, parlak
Yapıncak: Bir tür benekli, beyaz üzüm
Yaprak: Ağaçların yeşil kısımları
Yaprakgül: Gül yaprağı
Yarence: Yaren gibi, yarene benzer
Yarpuz: Su kıyılarında yetişen, güzel kokulu bir ot
Yasa: Kural, buyruk, düzen

Yasemin: Hoş kokulu bir çiçek
Yasmim: Çiçek, sevilen sayılan.
Yaşam: Hayat
Yaşıl: Yaş gibi, taze, yeşil
Yayla: Kışı sert, yazı serin olan olan dağlık yer
Yazel: Sıcak rüzgar.
Yazgülü: Yaz ve gül tamlaması, yazın açan gül
Yegül: Ağırlığı az, hafif
Yelda: Uzun ve kara
Yeldem: Eli çabuk, çabuk iş gören
Yelin: Mart ayı
Yeliz: Güzel, aydınlık, ferah
Yemliha: Mağaraya sığınan inançlı gençlerden biri.
Yepelek: İnce yapılı, narin
Yeşil: Sarı ile mavinin karışımıyla ortaya çıkan, bitki yapraklarının çoğunda görülen renk
Yeşim: Değerli bir taş
Yetaet: Orta asya türkçesinde özgür demek.
Yezdan: İyilik tanrısı.
Yıldan: Belli bir yıl ile ilgili
Yıldız: Parlak gök cismi
Yıldızhan: Oğuzların Bozok kolunun inandığı üç gök tanrılarından biri
Yonca: Çayır bitkisi
Yosun: Çiçeksiz bitkilerin, suların yüzünde ve dibinde bulunan bir türü
Yudum: Bir içimlik sıvı
Yumak: Top biçiminde sarılmış yün ya da pamuk iplik
Yumuk: Henüz açılmamış çiçek, gonca
Yurdagül: Yurduna güller saçan, güzellik getiren
Yurdagülen: Yurda, ülkeye gülümseyen
Yurdanur: Yurdunu aydınlatan
Yurdum: Ülkem
Yurt: Bağımsız ve egemen olarak yaşanılan toprak parçası, ülke, vatan
Yurtsal: Yurtla ilgili
Yurtsay : Yurduna saygı gösterme
Yurtsev: Yurdunu sevme
Yuva: Ev, hayvanların yavrularını büyüttüğü yer
Yükselir: Yücelir, ilerler
Yüsra: İnşirah ve talak surelerinde geçer. Ayrıca kolaylık anlamını taşır. ..................................................................................................................................Kizisimleri.ORG 2012 © Türkiyenin Gözde Sitesi gümüş kolye